Vad är Alt text ? - Expediten

vad är alt text ?

Alt text eller alternativ text är ett attribut som läggs till i en bildtagg i HTML. Den här texten visas inuti bildbehållaren när bilden inte kan visas. Det hjälper sökmotorerna att förstå vad en bild handlar om. Alternativ text är också till stor hjälp om bilder på en sida inte kan hittas.

Alt text och beskrivningar för foton

Wikipedia information om ALT-text

ALT-text Alt-attribut är inom HTML och XHTML en alternativ text som beskriver det element som attributet hör till. Den alternativa texten presenteras om webbläsaren inte lyckas rendera det aktuella elementet, eller om användaren stängt av möjligheten att visa objektet. Till exempel skriver många webbläsare ut alt-attributet i ett img-element om sökvägen till bilden är felaktig. World Wide Web Consortium uppmuntrar användningen av alt-attribut för en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att det ger skärmläsare möjligheten att förstå vad bilden föreställer.Textbaserade webbläsare, så som Lynx, skriver i regel ut alt-texten direkt utan att visa elementet.