Vad är Alt text ? - Expediten

hvad er alt tekst?

Alt-tekst eller alternativ tekst er en attribut, der føjes til et billedtag i HTML. Denne tekst vises inde i billedbeholderen, når billedet ikke kan vises. Det hjælper søgemaskiner med at forstå, hvad et billede handler om. Alternativ tekst er også meget nyttig, hvis billeder på en side ikke kan findes.

Al tekst og beskrivelser for fotos

Wikipedia information om ALT tekst

ALT-tekst Alt-attributter er i HTML og XHTML en alternativ tekst, der beskriver det element, som attributten hører til. Den alternative tekst vises, hvis browseren ikke gengiver det aktuelle element, eller hvis brugeren slukker for muligheden for at se objektet. For eksempel udskriver mange browsere altattributten i et img-element, hvis stien til billedet er forkert. World Wide Web Consortium tilskynder til brug af alt-attributter til øget tilgængelighed for handicappede, blandt andet ved at give skærmlæsere mulighed for at forstå, hvad billedet repræsenterer. Tekstbaserede browsere, såsom Lynx, udskriver normalt alt-teksten direkte uden Vis varen.