Citat om SEO-websted og søgemaskineoptimering fra flere SEO-konsulenter

Citat om SEO-websted og søgemaskineoptimering fra flere SEO-konsulenter

citere SEO søgemaskineoptimering

Hvordan fungerer en tilbudstjeneste til websteds- og søgemaskineoptimering?

En pristjeneste er en tjeneste, der hjælper enkeltpersoner og virksomheder med at modtage tilbud fra flere forskellige webbureauer, uden at du selv behøver at kontakte alle. Det er gratis for forbrugeren, fordi de virksomheder, der deltager i tjenesten, betaler et vist beløb for at få adgang til din tilbudsanmodning.

Eksempel:

En privat person i Norrköping ønsker hjælp til optimering af søgemaskiner. Personen går til tilbudstjenestens websted og siger, at det er en søgemaskineoptimeringsperson, der er efterspurgt, at det er i Norrköping, at der er brug for hjælp. Derefter skrives en detaljeret beskrivelse af, hvad der skal gøres, så virksomhederne kan give et retfærdigt tilbud.

Citater begynder at blive leveret til personen inden for få dage. Ud over Seo-virksomheder fra Norrköping, kan andre søgemaskineoptimeringsfirmaer fra Norrköping-området også vælge at svare, især hvis det involverer et større job. For søgemaskineoptimeringsvirksomheder er det sted, du bor i, ikke vigtigt, fordi arbejdet med din SEO udføres online.

Derefter kan personen vælge det tilbud, der giver den mest gunstige pris for det, personen har brug for.

Fordele

En stor fordel ved denne service er, at du hurtigt får svar fra flere forskellige virksomheder uden at skulle kontakte dem selv, og du behøver kun at beskrive, hvad du leder efter en gang i stedet for at gentage det for hver enkelt SEO-virksomhed. Derudover kan du spare tusinder mellem forskellige virksomheder, så det er en fordel at kunne sammenligne.

Ulemper

En ulempe ved tjenesten er, at ikke alle virksomheder til søgemaskineoptimering er involveret. Hvis kun fem søgemaskineoptimeringsvirksomheder bruger tjenesten, og nogle af dem enten ikke vil have jobbet eller ikke har tid, kan det betyde, at du kun får en sammenligning af et eller to virksomheder.

Derudover ønsker nogle større velkendte virksomheder ikke at deltage i disse tjenester, der koster penge. Kendte virksomheder med et godt omdømme ønsker måske ikke at betale penge for at få kunder, der primært vil sammenligne priser.

Hvis du kun er interesseret i prisen, kan denne service være nyttig. Du skal dog være parat til at supplere oplysningerne ved at kontakte et par søgemaskineoptimeringsvirksomheder alene. Gennem det kan du få et bedre billede af prisniveau og service sammenlignet med andre virksomheder i branchen.

Rådgivning / tilbud

Send anmodning til flere SEO-virksomheder på én gang.

Få mere information via e-mail eller telefon
Ikke bindende
Ledig

Tjenesten er gratis, og du forpligter dig ikke til noget.

Synonymer til tilbud

  1. tilbud, tilbud, prospekt, omkostningsforslag, prisinformation, prisidee

Wikipedia information om bud

Anbud Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan, med syftet att få/ge ett skriftligt underlag från leverantörer/köpare både prismässigt och innehållsmässigt. Ett anbud kallas också ofta för offert. Inom juridiken betecknar begreppet en särskild form av viljeförklaring som kan läggas till grund för en accept, och därmed ett avtal. Därför är anbud det ord som vanligast förekommer inom offentlig sektor, och då särskilt för svar på förfrågan i samband med offentlig upphandling. Termen "anbud", användes ofta när större upphandlingar skall ske och kan vara kopplat till ett speciell datum och klockslag i syfte att minska möjligheten att känslig information skall kunna läcka mellan t.ex. olika leverantörer. Anbudsöppning sker oftast med flera medarbetare som deltagare och protokollföres i separat dokumentation, för vidare rapportering till styrelse eller annan uppdragsgivare. Anbudsgivaren är då relativt mer försäkrade om att en upphandling har gått rätt till. Termen "offert", användes ofta när det gäller mindre upphandlingar där uppdragsgivaren mer är intresserad av kunna jämföra olika priser på samma eller motsvarande vara i syfte att utföra upphandling till förmånligaste pris och där läckage av känslig information är mindre viktigt. Offertgivaren är då relativt mindre försäkrade om att en upphandling har gått rätt till. Kunden har så att säga egna möjligheter att hantera uppgifter enligt eget godtycke. Inom vissa områden används begreppen RFQ (Request For Quote eller Request For Quotation), FFU (Förfrågningsunderlag) och offertförfrågan i betydelsen att inhämta skarpt anbud eller skarp offert.. Anbud- och offertförfrågan kan i vissa fall föregås av en RFI - Request for Information. dvs. upphandlingsfasens första steg för informationsinsamling om leverantörernas produkter, och därigenom få tillräckligt med information om produkten uppfyller målet. Denna information används för att formulera en RFQ. En RFP - Request for Proposal är snarlik en RFI. En RFP är en specifik och väl formulerad förfrågan för en viss tjänst eller produkt mot leverantör, men som är mer öppet hållen än en RFQ. När leverantörer svarar på en RFP så är den i regel mycket innehållsrik på information som till exempel finansiell status, produktionsförmåga, företagsfakta m.m. Om upphandlingsprojektet bara vet precis vad det vill köpa så gör man RFQ direkt, utan att den föregås av RFI och/eller RFP.. Skall flera leverantörer ställas mot varandra så brukar upphandlingsprojektet sätta samman ett dokument i punktform med alla de krav som man har för produkten eller tjänsten. Detta dokument kallas för överensstämmelselista och här fyller leverantörskandidaterna i hur väl de uppfyller kraven. Detta sker i regel i förtroende och under sekretess. Därefter så sammanställs och utvärderas de olika kandidaternas svar av upphandlingsprojektet.