HTML til Wordpress konverterer vi dit websted

Er du træt af ikke at være i stand til at opdatere dit websted, når du vil, og at du skal kontakte din webmaster, så snart du vil foretage en ændring?

Eller måske mangler du moderne funktioner som diasshow, blogs, men vil beholde udseendet på hjemmesiden.

Så er du kommet til det rigtige sted!

Vi konverterer dit html / css-websted til WordPress for at gøre det nemt at opdatere og optimere søgemaskinerne.

Almindelige spørgsmål.

Hvor meget koster det at konvertere et html css-websted til WordPress?

Omkostningerne afhænger af webstedsstrukturen og antallet af sider, der skal konverteres. Send et link til os, så modtager du et prisforslag.

Hvilke områder på hjemmesiden vil du redigere?

Vi gør alt tekst- og billedindhold redigerbart.

Er det muligt at tilføje yderligere sider?

Ja, du kan tilføje et ubegrænset antal sider.

Kan jeg redigere webstedet med HTML?

Ja, du har muligheden for at redigere dele af dit websted ved hjælp af funktionen "kildekode", hvor du kan inkludere HTML. Du kan også foretage SEO-relaterede ændringer.

Tager det HTML-viden at foretage opdateringer til et websted, der er konverteret til wordpress?

Slet ikke. WordPress har et simpelt redigeringssystem, der minder dig om, når du redigerer et orddokument.

html-tags

Wikipedia-oplysninger om HTML

HTML HTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den grundläggande standarden för WWW (World Wide Web, webben); webbsidor skrivs i allmänhet som HTML och överförs över Internet med HTTP. WWW och därmed HTML hade sitt genombrott i samband med att Internet spreds explosionsartat bland den breda allmänheten i Västvärlden i mitten av 1990-talet, varvid många kom att uppfatta Internet och WWW som synonyma begrepp. HTML ger möjlighet att ange ett dokuments struktur (rubriker, styckeindelning m.m.), metainformation (språk, författare, plats i en hierarki) och i viss mån hur dokumentet skall visas. HTML tillåter också att man infogar information av andra typer, eventuellt i andra filer, från början framförallt bilder, senare till exempel datorprogram (java, javascript) och instruktioner för hur sidan skall visas (CSS). Det revolutionerande var dels bilderna, dels hur lätt det var att länka till andra webbsidor. HTML har kontinuerligt utvecklats, dels genom standardiseringsorganisationer, dels genom att tillverkare av webbläsare och webbservrar infört egna utvidgningar. Genom att man inte hållit sig till en gemensam standard är det vanligt att webbsidor inte helt fungerar med alla webbläsare.