HTML to Wordpress we convert your website

Are you tired of not being able to update your website whenever you want and that you need to contact your webmaster as soon as you want to make a change?

Or maybe you lack modern features such as slide shows, blogs but want to keep the look of the website.

Then you have come to the right place!

We convert your html / css website to WordPress to make it easy to update and search engine optimized.

Common questions.

How much does it cost to convert an html css website to WordPress?

The cost depends on the website structure and the number of pages to be converted. Send a link to us and you will receive a price proposal.

What areas on the website will you make editable?

We make all text and image content editable.

Is it possible to add additional pages?

Yes, you can add an unlimited number of pages.

Can I edit the website with HTML?

Yes, you have the ability to edit parts of your site using the "source code" feature where you can include HTML. You can also make SEO-related changes.

Does it take HTML knowledge to make updates to a website converted to wordpress?

Not at all. WordPress has a simple editing system that reminds you when you edit a word document.

html tags

Wikipedia information about HTML

HTML HTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den grundläggande standarden för WWW (World Wide Web, webben); webbsidor skrivs i allmänhet som HTML och överförs över Internet med HTTP. WWW och därmed HTML hade sitt genombrott i samband med att Internet spreds explosionsartat bland den breda allmänheten i Västvärlden i mitten av 1990-talet, varvid många kom att uppfatta Internet och WWW som synonyma begrepp. HTML ger möjlighet att ange ett dokuments struktur (rubriker, styckeindelning m.m.), metainformation (språk, författare, plats i en hierarki) och i viss mån hur dokumentet skall visas. HTML tillåter också att man infogar information av andra typer, eventuellt i andra filer, från början framförallt bilder, senare till exempel datorprogram (java, javascript) och instruktioner för hur sidan skall visas (CSS). Det revolutionerande var dels bilderna, dels hur lätt det var att länka till andra webbsidor. HTML har kontinuerligt utvecklats, dels genom standardiseringsorganisationer, dels genom att tillverkare av webbläsare och webbservrar infört egna utvidgningar. Genom att man inte hållit sig till en gemensam standard är det vanligt att webbsidor inte helt fungerar med alla webbläsare.