Offert Hemsida - pris och offertförslag - Expediten

Offert Hemsida - pris och offertförslag - Expediten

quote SEO search engine optimization

How does a quote service for website & search engine optimization work?

A quote service is a service that helps individuals and companies to receive quotes from several different web agencies without you having to contact everyone yourself. It is free for the consumer because the companies that participate in the service pay a certain amount to access your quote request.

Example:

A private person in Norrköping wants help with search engine optimization. The person goes to the quotation service's website and states that it is a search engine optimization professional who is wanted, that it is in Norrköping that help is needed. Then a detailed description is written of what needs to be done so that the companies can give a fair quote.

Quotations will begin to be delivered to the person within a few days. In addition to Seo companies from Norrköping, other search engine optimization companies from the Norrköping area can also choose to respond, especially if it involves a larger job. For search engine optimization companies, the place you live in is not important because the work with your SEO is done online.

Then the person can choose the offer that gives the most favorable price for what the person needs.

Advantages

A big advantage of this service is that you get answers quickly from several different companies without having to contact them yourself and you only need to describe what you are looking for once instead of repeating it for each individual SEO company. In addition, you can save thousands between different companies so it is advantageous to be able to compare.

Cons

A disadvantage of the service is that not all search engine optimization companies are involved. If only five search engine optimization companies use the service and some of them either do not want the job or do not have the time, it may mean that you only get a comparison of one or two companies.

In addition, some major well-known companies do not want to participate in these services that cost money. Well-known companies with a good reputation may not want to pay money to get customers who primarily want to compare prices.

If you are only interested in the price, this service can be useful. However, you should be prepared to supplement the information by contacting a couple of search engine optimization companies on your own. Through it, you can get a better picture of price level and service in comparison with other companies in the industry.

Advice / Quotation

Send request to multiple SEO companies at once.

Get more information by email or phone
Non binding
Free

The service is free and you do not commit to anything.

Synonyms for offer

  1. tender, offer, prospectus, cost proposal, price information, price idea

Wikipedia information about Tenders

Anbud Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan, med syftet att få/ge ett skriftligt underlag från leverantörer/köpare både prismässigt och innehållsmässigt. Ett anbud kallas också ofta för offert. Inom juridiken betecknar begreppet en särskild form av viljeförklaring som kan läggas till grund för en accept, och därmed ett avtal. Därför är anbud det ord som vanligast förekommer inom offentlig sektor, och då särskilt för svar på förfrågan i samband med offentlig upphandling. Termen "anbud", användes ofta när större upphandlingar skall ske och kan vara kopplat till ett speciell datum och klockslag i syfte att minska möjligheten att känslig information skall kunna läcka mellan t.ex. olika leverantörer. Anbudsöppning sker oftast med flera medarbetare som deltagare och protokollföres i separat dokumentation, för vidare rapportering till styrelse eller annan uppdragsgivare. Anbudsgivaren är då relativt mer försäkrade om att en upphandling har gått rätt till. Termen "offert", användes ofta när det gäller mindre upphandlingar där uppdragsgivaren mer är intresserad av kunna jämföra olika priser på samma eller motsvarande vara i syfte att utföra upphandling till förmånligaste pris och där läckage av känslig information är mindre viktigt. Offertgivaren är då relativt mindre försäkrade om att en upphandling har gått rätt till. Kunden har så att säga egna möjligheter att hantera uppgifter enligt eget godtycke. Inom vissa områden används begreppen RFQ (Request For Quote eller Request For Quotation), FFU (Förfrågningsunderlag) och offertförfrågan i betydelsen att inhämta skarpt anbud eller skarp offert.. Anbud- och offertförfrågan kan i vissa fall föregås av en RFI - Request for Information. dvs. upphandlingsfasens första steg för informationsinsamling om leverantörernas produkter, och därigenom få tillräckligt med information om produkten uppfyller målet. Denna information används för att formulera en RFQ. En RFP - Request for Proposal är snarlik en RFI. En RFP är en specifik och väl formulerad förfrågan för en viss tjänst eller produkt mot leverantör, men som är mer öppet hållen än en RFQ. När leverantörer svarar på en RFP så är den i regel mycket innehållsrik på information som till exempel finansiell status, produktionsförmåga, företagsfakta m.m. Om upphandlingsprojektet bara vet precis vad det vill köpa så gör man RFQ direkt, utan att den föregås av RFI och/eller RFP.. Skall flera leverantörer ställas mot varandra så brukar upphandlingsprojektet sätta samman ett dokument i punktform med alla de krav som man har för produkten eller tjänsten. Detta dokument kallas för överensstämmelselista och här fyller leverantörskandidaterna i hur väl de uppfyller kraven. Detta sker i regel i förtroende och under sekretess. Därefter så sammanställs och utvärderas de olika kandidaternas svar av upphandlingsprojektet.