URL-struktur - Expediten

url structure

Keep the URL structure simple

The URL structure of a website should be kept as simple as possible. Organize your content so that URLs are constructed logically and in a way that makes sense to users. Use readable words instead of long ID numbers, if possible. For example, if you're looking for flight information, a URL like http://en.wikipedia.org/wiki/Aviation can determine whether you should click on this link. A URL like http://www.example.com/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 is much less appealing to users.

 

Want to learn how to create the perfect URL structure for SEO? In this video, John Lincoln discussed all the important points of URL structures for search engine optimization.

Perfect URL structure for SEO

What does URL mean?

  • (of English uniform resource locator ' uniform resource locator ', computer technical term) web address || URL: en; URLs

Wikipedia information about URL Uniform_Resource_Locator

Uniform Resource Locator Uniform Resource Locator (URL), på svenska kallat webbadress, är den teckensträng som identifierar en viss resurs på internet, till exempel en webbsida: http://www.example.org/nyheter/dagens.html. Webbadressen är en del av infrastrukturen för World Wide Web och gör en resurs tillgänglig för en webbläsare. Tekniken skapades av Tim Berners-Lee och presenterades 1989. URL:en är konstruerad för att peka ut resurser på Internet (eller t.ex. ett intranät) och ange hur de kan hittas. En URL kan även användas för att hitta en fil på den egna datorn. Jämför Uniform Resource Identifier (URI).