Vad Kostar en Hemsida - Expediten

Vad Kostar en Hemsida - Expediten

What Does a Website Cost?

The question many ask about a website

What does a website cost? You have probably thought that you or your company need a website but that it is too expensive.

This is one of the most common questions we get about websites. The price of a website varies depending on how advanced and personal solutions you want and how much you are willing to do yourself.

 

The price on the website is affected by the following factors, among others:

Features
Think about what features you need on your website. Slightly different how web agencies sell features. There are package solutions with many features at a higher cost. There are also solutions where few functions are included and you can buy more if the ones you need are missing. The advantage is that you only pay for the features you need. Examples of functions are news function, blog tool and image gallery. Advanced forms are an example of a customized function.

Number of pages
Easy work to enter text and images and make it look good. Checking links and different language versions. Many sites provide more work and affect the price. Here you can influence the price if you make a few pages yourself.

Layouts
The price affects the website if the layout is based on templates or if it is to be personal and built up. It is possible to get a personal adaptation even if you use templates and the supplier can sell the templates several times so you do not have to pay for everything yourself.

A unique personal layout takes longer and becomes more expensive.

Website content
The content should capture the visitor to stay and not click on to another page.

The text and content must be in a language that is easy to understand. Translations important to the languages ​​of the visitors. You can enter a lot of text and image yourself, otherwise you contact a web agency for help.

To think of
Search engine optimized website ranks higher in search engines and then they get more visitors. Search engine optimization is a manual job and if you can not do it yourself, you hire someone. It may be worthwhile to invest in doing a search engine optimization.

  • More language versions mean more work in creating the page and are considerably more time consuming with updates.
  • Important to customize the page for mobile and tablet. You may have to pay extra for it at some web agencies. It may be cheaper to buy a new website than to adapt an old one to a mobile and tablet.

Advice / Quotation

Send the request to several web agencies at the same time when you want a website.

Get more information by email or phone
Non binding
Free

The service is free and you do not commit to anything.

Half a million for Sävsjö municipality's new website

Read the article here

Wikipedia information about Cost

Kostnad Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är pengar. Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomi, redovisning, praktisk filosofi, biologi och i vardagligt tal. I nationalekonomi och filosofi bland utilitarister, används ordet analogt med negativ nytta eller det som ges upp för att få något annat. Alternativkostnad eller ekonomisk kostnad definieras som värdet av det bästa alternativ som inte valdes för att erhålla det man har idag. Alltså det som kunde ha uppnåtts om resurserna lagts på det näst bästa alternativet. Det representerar en förbrukad möjlighet. Ytterligare kostnadsbegrepp är privata kostnader som bara omfattar de kostnader som drabbar en enskild individ eller aktör. Sociala kostnader inkluderar även samtliga kostnader som åsamkas det övriga samhället. Skillnaden mellan sociala och privata kostnader utgörs av externa kostnader. Inom redovisning och företagsekonomi definieras kostnad som en periodiserad utgift. Kostnader uppkommer vid förbrukning av resurser, till skillnad från utgifter som uppkommer vid anskaffningstillfället och utbetalningar som uppkommer vid betalningen. För till exempel en maskin bokförs kostnaden som avskrivningar (värdeminskning) under flera år, medan utgiften uppkommer när maskinen köps in och utbetalningen när leverantören betalades. Kostnaden blir totalt densamma som utgiften när alla avskrivningar är gjorda. Det bokförda värdet är då noll. I psykologi talar man om psykologisk kostnad, en delkostnad som handlar om stress eller förlust av livskvalitet. Inom biologi använder man begreppet biologisk kostnad som ett mått på den ökade energimetabolism som krävs för att uppnå en viss funktion. I dagligt tal är begreppet kostnad inte helt entydigt definierat och ordet används ofta som synonymt med utgift. Begreppet används sällan för annat än att beskriva hur mycket som betalats för att köpa en vara; "Hur mycket kostade stolen?". Det engelska språket har egentligen en bättre konstruktion; här skiljer man mellan expense och expenditure. Ett annat engelskt begrepp som är användbart för att förstå kostnad är disutility; ungefär negativ nytta.

Synonyms for cost

  1. have as price, condition a price of, go on, incur expenses, cause, devour; bring, demand