Bra innehåll på hemsidan för att locka kunder och få dom att stanna kvar.

Hemsidans innehåll en viktig del

Hemsidans innehåll en viktig del

Innehåll är en viktig del av din hemsida. Det är anledningen till att vi går ut på nätet och söker information på tex  nyhetssidor, Bloggar, chattrum och miljarder andra webbsidor varje dag.

Har du bra och intressant innehåll får du besökare till din hemsida och även potentiella kunder.

Google älskar bra innehåll på din hemsida och kommer ranka dig högre.

Vad är egentligen ett innehåll?

Vi kan definiera innehåll som ämnen, fakta, idéer eller kommentarer på en hemsida eller webbplats. Innehåll kan publiceras i fyra former; text, ljud, bilder och video.

Bra innehåll kräver bra tänkande
När du skapar ett innehåll finns det tre väsentliga saker du måste ha i åtanke: kvalitet, relevans och klarhet. Med kvalitet menas originaliteten av idéerna och tankarna i innehållet, relevans är hur väl innehållet har att göra med den tilltänkta målgruppen och med klarhet avses att innehållet är organiserat och välskrivet. Alla tre är viktiga för att skapa  ett framgångsrikt innehåll. Om du utelämnar någon av de tre, riskerar du integriteten av ditt arbete och minskar dina chanser att bli uppmärksammad.

Innehåll bör aldrig användas som utfyllnad, så publicera inte innehåll om det inte upprätthåller och stödjer webbplatsens syfte. Du kan likna det vid att bygga ett hus med tegelstenar där varje tegelsten är en del av innehållet. Du skulle inte riskera att skapa en svag punkt i strukturen genom att använda billigt material eller ett dåligt genomförande (slarvigt skrivet).

När du ska publicera ett innehåll tänk alltid på att hög kvalitet går före kvantitet.

På en snabbt föränderlig blogg, skvaller eller nyhets webbplats kan det vara svårt att efterfölja den regeln. Ditt innehåll kommer på sikt betraktas som tidlöst om du eftersträvar kvalitet framför kvantitet.

Tidlöst innehåll överstiger nymodigheter och omfamnar innovation. Webben drivs av innehåll, det är innehållet som är hela anledningen till att vi använder webben.

En notering om webbplatsens innehållslängd för SEO:
Vi rekommenderar minst 300 ord per sida. Utveckla emellertid enskilt innehåll för varje webbsida. Några av dina webbsidor kan ha 300 ord och andra sidor kan innehålla 1300 ord. Ta en sida i taget och fokusera på kvaliteten på ditt innehåll.

Instruktion: Redigera text på din hemsida i WordPress

Synonymer till innehåll

  1. volym, rymd, innanmäte
  2. ämne, stoff, substans; innebörd, mening

Wikipedia information om Innehåll

Innehåll Innehåll är inom informationsteknik och kommunikationsvetenskap den information som ska levereras till konsumenten genom ett medium. Det kan till exempel vara nyheter, film, musik eller spel. Metadata är inte innehåll.