Linkedin kurs online - Expediten

Linkedin kurs online - Expediten

LinkedIn och på kurs med Distansskolan.se

Wikipedia information om Kurs_(utbildning)

Kurs (utbildning) Uppslagsorden ”fortbildning” och ”vidareutbildning” leder hit. Se även studiedag.En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En samling kurser som motsvarar ett läsår kallas för årskurs. En samling kurser som leder till en examen är ett utbildningsprogram. Kurser finns på olika nivåer inom utbildningsväsendet. Det kursbegrepp som används inom universitetsväsendet kallas universitetskurs.

Wikipedia information om Linkedin

Linkedin Linkedin (i marknadsföringsammanhang även skrivet LinkedIn) är en webbtjänst och socialt nätverk ägt av Microsoft där man kan sköta sitt professionella nätverk. Linkedin lanserades 2003.

Synonymer till kurs

  • undervisning, lärokurs, studiekurs, studieväg, linje, utbildning