Marknadsföring av ditt företag - Expediten

Marknadsföring av ditt företag - Sökmotoroptimeringen.se

Rådgivning / Offert

Skicka förfrågan när du vill ha hjälp med Marknadsföring.

Tips för framgångsrik digital marknadsföring

Wikipedia information om Marknadsföring

Marknadsföring Marknadsföring (på engelska: marketing) är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Marknadsföring kan definieras som en process där företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att fånga kunders intresse i gengäld.Begreppet marknadsföring har sitt ursprung från den italienska ekonomen Giancarlo Pallavicini, redan år 1959. Rötterna från den italienska ekonomen var det första verktyget som blev den moderna marknadsföringen. Giancarlo Pallavicini hade följande definitioner: marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudande som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden. Det omfattar också att kommunicera erbjudanden, konkretisera värden och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias. En god och bra marknadsföring utgår från en marknadsföringsprocess som utgör en modell i fem steg för att skapa och fånga kundvärde. En modell som används vid marknadsföring är en omvärldsanalys, där den mest utbredda modellen för detta är SWOT-analysen. Marknadsföring kan studeras inom företagsekonomi och avdelningen i ett företag kallas marknadsavdelning.

Synonymer till marknadsföring

  • försäljningsarbete, försäljning, lansering, marketing, säljstöd, PR, reklam, konsumentpåverkan, saluförande, saluföring, säljstyrning