Vad är Alt text ? - Expediten

hva er alt tekst?

Alt-tekst eller alternativ tekst er et attributt som legges til en bildekode i HTML. Denne teksten vises inne i bildebeholderen når bildet ikke kan vises. Det hjelper søkemotorer å forstå hva et bilde handler om. Alternativ tekst er også veldig nyttig hvis bilder på en side ikke kan bli funnet.

All tekst og beskrivelser for bilder

Wikipedia-informasjon om ALT-tekst

ALT-tekst Alt-attributter er i HTML og XHTML en alternativ tekst som beskriver elementet som attributtet tilhører. Den alternative teksten presenteres hvis nettleseren ikke gjengir gjeldende element, eller hvis brukeren slår av muligheten til å se objektet. For eksempel skriver mange nettlesere alt attributtet i et img-element hvis banen til bildet er feil. World Wide Web Consortium oppfordrer til bruk av alt-attributter for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede, blant annet ved å gi skjermlesere muligheten til å forstå hva bildet representerer. Tekstbaserte nettlesere, som Lynx, skriver vanligvis ut alt-teksten direkte uten vis varen.