Så fungerar ankartexter- Expediten

Optimalisering av ankertekstsøk

Forankringstekst kalles også lenketekst og er den klikkbare teksten som danner en hyperkobling. Dette er en viktig del av puslespillet når du jobber med søkemotoroptimalisering (SEO) og koblingsbygging. Vanligvis er ankerteksten blå og understreket fordi den er standard på nettet, men det er mulig å endre farge og understreking ved hjelp av HTML-kode. Nøkkelordene i ankertekst er et av de mange signalene som søkemotorer bruker for å bestemme innholdet på en webside.

Ankerteksten kan også kalles linketiketten eller lenktittelen. Du må nøye velge ordene som forankringsteksten skal bestå av, da dette kan avgjøre hvilken rangering siden vil få via søkemotorer som Google, Yahoo og Bing. Det er ofte lenker uten ankertekst på nettet som går under navnet nakne nettadresser eller nettadresser. Ulike nettlesere viser ankertekst på forskjellige måter, og riktig anvendelse av ankertekst kan hjelpe den lenket siden til å rangere / klassifisere for disse søkeordene i søkemotorer.

Wikipedia informasjon om Anchor_text

Ankertekst Ankerteksten, koblingsetiketten eller lenketeksten er den synlige, klikkbare teksten i en HTML-hyperkobling. Begrepet "anker" ble brukt i eldre versjoner av HTML-spesifikasjonen for det som i dag kalles "et element". HTML-spesifikasjonen har ikke en spesifikk betegnelse for ankertekst, men refererer til den som "tekst som elementet brytes rundt". I XML-termer (siden HTML er XML), er ankerteksten innholdet i elementet, forutsatt at innholdet er tekst. Vanligvis analyserer websøkemotorer ankertekst fra hyperkoblinger på websider. Ordene i ankerteksten kan bestemme rangeringen som siden vil mottas av søkemotorer. Andre tjenester bruker også de grunnleggende prinsippene for ankertekstanalyse. For eksempel kan akademiske søkemotorer bruke siteringskontekst for å klassifisere akademiske artikler, og forankringstekst fra dokumenter koblet i tankekart kan også brukes.