Vad Kostar en Hemsida - Expediten

Vad Kostar en Hemsida - Expediten

Hva koster et nettsted?

Spørsmålet mange stiller om et nettsted

Hva koster et nettsted? Du har sannsynligvis trodd at du eller firmaet ditt trenger et nettsted, men at det er for dyrt.

Dette er et av de vanligste spørsmålene vi får om nettsteder. Prisen på et nettsted varierer avhengig av hvor avanserte og personlige løsninger du vil ha og hvor mye du er villig til å gjøre selv.

 

Prisen på nettstedet påvirkes av følgende faktorer, blant annet:

Egenskaper
Tenk på hvilke funksjoner du trenger på nettstedet ditt. Litt annerledes hvordan nettbyråer selger funksjoner. Det finnes pakkeløsninger med mange funksjoner til en høyere pris. Det finnes også løsninger der få funksjoner er inkludert, og du kan kjøpe mer hvis de du trenger mangler. Fordelen er at du bare betaler for funksjonene du trenger. Eksempler på funksjoner er nyhetsfunksjon, bloggverktøy og bildegalleri. Avanserte skjemaer er et eksempel på en tilpasset funksjon.

Antall sider
Enkelt arbeid med å skrive inn tekst og bilder og få det til å se bra ut. Kontroller lenker og forskjellige språkversjoner. Mange nettsteder gir mer arbeid og påvirker prisen. Her kan du påvirke prisen hvis du lager noen få sider selv.

Oppsett
Prisen påvirker nettstedet hvis oppsettet er basert på maler eller hvis det skal personaliseres og bygges opp. Det er mulig å få en personlig tilpasning selv om du bruker maler og leverandøren kan selge malene flere ganger slik at du ikke trenger å betale for alt selv.

Et unikt personlig oppsett tar lengre tid og blir dyrere.

Nettstedsinnhold
Innholdet skal fange den besøkende til å bli og ikke klikke på en annen side.

Teksten og innholdet må være på et språk som er lett å forstå. Oversettelser som er viktige for de besøkende språk. Du kan legge inn mye tekst og bilde selv, ellers kontakter du et nettbyrå for å få hjelp.

Å tenke på
Søkemotoroptimalisert nettsted rangerer høyere i søkemotorer, og da får de flere besøkende. Optimalisering av søkemotorer er en manuell jobb, og hvis du ikke kan gjøre det selv, ansetter du noen. Det kan lønne seg å investere i å gjøre en søkemotoroptimalisering.

  • Flere språkversjoner betyr mer arbeid med å lage siden og er betydelig mer tidkrevende med oppdateringer.
  • Viktig å tilpasse siden for mobil og nettbrett. Du må kanskje betale ekstra for det hos noen nettbyråer. Det kan være billigere å kjøpe en ny webside enn å tilpasse en gammel til en mobil og nettbrett.

Råd / tilbud

Send forespørselen til flere nettbyråer samtidig når du ønsker et nettsted.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Tjenesten er gratis, og du forplikter deg ikke til noe.

En halv million for Sävsjö kommunes nye nettsted

Les artikkelen her

Wikipedia informasjon om Cost

Kostnad Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är pengar. Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomi, redovisning, praktisk filosofi, biologi och i vardagligt tal. I nationalekonomi och filosofi bland utilitarister, används ordet analogt med negativ nytta eller det som ges upp för att få något annat. Alternativkostnad eller ekonomisk kostnad definieras som värdet av det bästa alternativ som inte valdes för att erhålla det man har idag. Alltså det som kunde ha uppnåtts om resurserna lagts på det näst bästa alternativet. Det representerar en förbrukad möjlighet. Ytterligare kostnadsbegrepp är privata kostnader som bara omfattar de kostnader som drabbar en enskild individ eller aktör. Sociala kostnader inkluderar även samtliga kostnader som åsamkas det övriga samhället. Skillnaden mellan sociala och privata kostnader utgörs av externa kostnader. Inom redovisning och företagsekonomi definieras kostnad som en periodiserad utgift. Kostnader uppkommer vid förbrukning av resurser, till skillnad från utgifter som uppkommer vid anskaffningstillfället och utbetalningar som uppkommer vid betalningen. För till exempel en maskin bokförs kostnaden som avskrivningar (värdeminskning) under flera år, medan utgiften uppkommer när maskinen köps in och utbetalningen när leverantören betalades. Kostnaden blir totalt densamma som utgiften när alla avskrivningar är gjorda. Det bokförda värdet är då noll. I psykologi talar man om psykologisk kostnad, en delkostnad som handlar om stress eller förlust av livskvalitet. Inom biologi använder man begreppet biologisk kostnad som ett mått på den ökade energimetabolism som krävs för att uppnå en viss funktion. I dagligt tal är begreppet kostnad inte helt entydigt definierat och ordet används ofta som synonymt med utgift. Begreppet används sällan för annat än att beskriva hur mycket som betalats för att köpa en vara; "Hur mycket kostade stolen?". Det engelska språket har egentligen en bättre konstruktion; här skiljer man mellan expense och expenditure. Ett annat engelskt begrepp som är användbart för att förstå kostnad är disutility; ungefär negativ nytta.

Synonymer for koste

  1. ha som pris, beting en pris på, gå på, pådra seg utgifter, årsak, sluke; bringe, kreve