Vad är nofollow-länkar och hur använder du dem?

Vad är nofollow länkar och hur använder du dem

Vad menas med Nofollow-länkar?

Nofollow-länkar är länkar till en rel = “nofollow” HTML-tagg som tillämpas på dem. Nofollow-taggen berättar för sökmotorer att ignorera den länken. Eftersom nofollow-länkar inte passerar PageRank, påverkar de sannolikt inte sökmotorns rankningar.

Nofollow vs Dofollow Länkar – Vad är skillnaden?

Den enda tekniska skillnaden mellan de två är att en nofollow-länk har en nofollow-tagg.

Innan nofollow användes för enskilda länkar krävdes ganska mycket arbete för att hindra robotar från att följa länkar på en sida (t.ex. kunde man dirigera om länken till en webbadress som blockerades i robots.txt). Det är därför attributvärdet nofollow för attributet rel skapades. Detta ger webbansvariga mer detaljkontroll: i stället för att uppmana sökmotorer och sökrobotar att inte följa några länkar alls på sidan är det nu enkelt att peka ut en viss länk som inte ska följas. Exempel:

Som användare är det omöjligt att se skillnaden mellan en nofollow och dofollow-länk. Du kan klicka på, kopiera och använda en nofollow-länk som någon annan länk på webben.

Men när det gäller sökmotoroptimering finns det en stor skillnad mellan nofollow och dofollow-länkar.

Den skillnaden är detta: Dofollow länkar hjälper din ranking på sökmotorer . Nofollow-länkar gör det inte.

Two questions about nofollow

Wikipedia information om Nofollow

Nofollow nofollow är ett möjligt värde på ett attribut i HTML. Attributet anger att sökmotorerna på WWW inte skall följa länkar i ett HTML-dokument, indexera målsidor eller bry sig om länkarna vid bestämning av målsidors popularitet. Attributet har olika betydelse i ”meta”- och ”a”-element.