Water tap with drop, isolated on the white background, clipping path included.

Rörmokeri

Att vara kostnadseffektiv.handw[1]

Vår ambition är att komma så förberedd det bara går till kunden. Av den anledningen frågar vi ofta efter bilder och annan information på det som ska göras.

 

På så sätt går det lättare för oss att köpa med det som behövs. Vilket i sin tur betyder en mindre resa till grossisten, och sparade pengar för kunden.

 

Att åka till grossisten och handla på kundens tid är tyvärr många gånger ett nödvändigt ont. Därför känns det bra de gånger det går att lösa innan vi åker ut till kund.

Tydlighet är viktigt.

Ta del av vår affärsmodell:

  • Vi har en minidebitering på 1 timme.
  • Vi debiterar alltid restid på kunden. Dock aldrig mer än 2 timmar per servicetillfälle.
  • Där införskaffning av reservdelar är nödvändig debiteras tiden för handling på kunden. (denna tid ligger mao utanför restid till & från kund)
  • Vi hanterar hela den administrativa delen av ROT-avdraget.
  • Vi informerar efter bästa förmåga om ROT-avdrag är aktuellt vid varje givet tillfälle. I slutänden faller det dock på kunden att informera sig om ROT-avdrag är giltigt eller ej. Resultatet av nekat ROT-avdrag blir alltid en kravfaktura på motsvarande nekat ROT-avdrag till den beställande kunden. (Läs mer om Rot-avdrag hos Skattemyndigheten.)
  • Betalningsvillkoren är 10 dagar.
  • Besök hos kund i avsikt att inhämta information för offert debiteras ej.
  • RörandeRör innehar Företagsförsäkring med ansvarsförsäkring inkluderad.

wrench-lg[1]

Ansvarsförsäkring

RörandeRör innehar Företagsförsäkring hos Folksam med ansvarsförsäkring inkluderad.

Finansiering

NIBE Finansiering - Låna upp till 250.000kr
telefon[1]

Kontakta oss

Kristinelundsvägen 11
123 52 FARSTA
anders@roranderor.se
070-699 01 74