Behöver du hyra en Server admin?

Behöver du hyra en Server admin?

Att drifta en serverlösning samt en mjukvaruapplikation är både resurs- och tidskrävande. En IT-avdelning kan ofta bli låst i enkla eller svåra administrationsåtgärder som görs för att säkerställa drift och säkerhet. Expediten erbjuder Managed server vilket gör det möjligt att bli frigjord från dessa uppgifter och låta experter med 10-års hostingerfarenhet sköta administrationen och dess problem (Server admin).

En managed server kan användas till mycket, här är några exempel:

  • Webbapplikationer/webbserver
  • Lagringsutrymme/filserver
  • Spelserver
  • Mailserver

Behöver du en managed server?

Det beror helt och hållet på dina behov. Om du till exempelvis har en riktigt stor webbplats som får tiotusentals besökare per vecka så kan det vara värt att hyra en managed server, om din nuvarande hostingtjänst som webhotell eller VPS inte klarar av den mängd trafik du behöver.

Vår expertis

Vi leverera kreativa och kostnadseffektiva lösningar med hög tillgänglighet av Linux underhåll / felsökning i Linux (CentOS, Redhat, Ubuntu, Debian, Fedora, Suse. etc), Databaser, Windows.

* LAMP systemadministration, HTTP / HTTPS, DNS, FTP, NFS, SMB, SMTP, SSH, NTP, iSCSI, Adobe Media Player, Red5, FFMPEG, SSL, ACL, MySQL, MySQLCluster, Postgres, Oracle 10g-databaser, Oracle Application Server , Apache, Nginx, Tomcat, Squid, proxy, VPN, DNS, Zimbra, Cluster, verktyg för övervakning och varningssystem som Nagios, Cacti, MRTG, Zimbra
* Vår kärnkompetens ligger i komplett end to end:
* Administrera VPS och dedikerade server
* Administrera LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
* Apache: Revision, prestanda och lastbalansering
* Automatiserad MySQL databas backup – phpMyAdmin MySQL databashanterare – Installera MySQL
* Replikering: Master-Slave, Master-Master
* Installera och konfigurera MysqlCluster för Ubuntu, Redhat, CentOS
* e-posttjänster som Postfix, dovecot, Sendmail etc.
* Virtualisering: Vmware,, KVM, Xen, OpenVZ
* Kontrollpaneler som Plesk, Webmin, Cpanel, Directadmin osv ..

Linux System Administration Crash Course

Wikipedia information om Systemadministratör

Systemadministratör En systemadministratör är en person som ansvarar för administration och drift av ett eller flera datorsystem. Många systemadministratörer är IT-drifttekniker eller systemutvecklare med speciell inriktning på drift och förvaltning av system. I organisationer där det finns mer omfattande datorsystem så finns ofta mer än en systemadministratör och då ansvarar vanligtvis var och en av dem för ett eller flera egna delområden. Typiska arbetsuppgifter för en systemadministratör kan inkludera: regelbundet återkommande underhåll, till exempel säkerhetsuppdateringar installationer hantering av säkerhetskopiering hantering av användarkonton övervakning felsökning och åtgärder uppföljning av rapporterade fel