Vad är Sökmotoroptimering SEO och hur fungerar det?

Sökmotoroptimering

SEO betyder sökmotoroptimering

SEO är förkortning för Search Engine Optimization och betyder sökmotoroptimering. SEO handlar om att ligga i topp på exempelvis Google på de sökord som är mest vanliga och relevanta för din webbplats.

Sökmotoroptimering är en metodik för strategier, tekniker och taktik som används för att öka antalet besökare på en webbplats genom att få en högplacering på sökresultatsidan för en sökmotor (SERP) – Dessa kan vara Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer.

Det är enkelt att svara på frågan varför personer arbetar med sökmotoroptimering det är helt enkelt för att synas bättre! Detta genererar en större chans att öka sin inkomst genom att försäljningen går upp.

Googles algoritmer
Algoritmer är reglerna som styr vad du kommer att se på nätet. För att en webbsida ska lyckas erhålla en framskjuten plats i sökresultaten, har SEO för vana att försöka anpassa webbplatsen till Googles algoritmer.

Googles algoritmer förblir visserligen en hemlighet men personer som i åratal har använt sig av sökmotoroptimering tror sig ändå förstå de viktigaste bakomliggande principerna.

Efterforskningar har visat att faktorerna i Googles algoritmer kan delas in i nedan beskrivna två huvudkategorier, vilka tillsammans bestämmer vilken placering din webbplats får:

On-page SEO faktorer

Med on-page menas alla interna faktorer som går att påverka inom själva webbplatsen. Alla tänkbara tekniska aspekter angående din webbplats är av betydelse i syfte att din webbplats skall komma så högt upp som möjligt i sökmotorer.

Med det moderna kostnadsfria publiceringsverktyget WordPress som används för att bygga en blogg eller webbplats erhåller man en inbyggd sökmotoroptimeringsdel. Tillsammans med Yoast SEO plugin torde de flesta tekniska frågeställningarna bli lösta.

Följande faktorer är mycket avgörande för on-page SEO och för hur rankingen bestäms:

  • Att skapa en god webbplatsstruktur
  • Webbplatshastigheten
  • Webbplatsens innehåll

Off-page SEO faktorer
Off-page SEO handlar om sådant som inte utspelar sig direkt på din webbplats och syftar till att fånga in potentiella kunder och besökare. Dessvärre är dessa off-page SEO faktorer inte så lätta att påverka. Den mest avgörande av dessa off-page faktorer är antalet och kvaliteten hos länkarna som länkar till din sajt.

Ju högre kvalitet, och bättre relevanta sajter som länkar till din webbplats, desto bättre kommer rankingen att bli i Google.

Ytterligare en off-page faktor är din konkurrenskraft i förhållande till det segment som din verksamhet opererar i. Inom vissa områden kan det visa sig vara svårt att få en bra ranking eftersom konkurrensen inom ett område kan vara högre än andra. Hur marknaden och konkurrensen ser ut för just den nisch man har verksamhet i kommer därför ha avgörande betydelse för hur man placerar sig.

Olika sätt att arbeta med sökmotoroptimering
Det finns många delar att arbeta med för att sökoptimera sin hemsida. En del är att ha god koll på konkurrenternas hemsidor, en annan är att tydligt analysera hur sökmotorn arbetar med de sökord man vill använda. Att samarbeta med andra är också en fördel för att komma högre upp i sökrankingen. Man måste tidigt också bygga en tydlig strategi för hur hemsidan ska byggas och vad man vill med den.

Utmaningar med sökmotorer
Självklart finns det också utmaningar med detta arbete. En sådan är att olika sökmotorer inte är tydliga med hur rankingen av sökorden går till.  Även om man själv har en klar bild av detta kan det sluta med att det arbete man lagt ner på sin sökoptimering inte genererar någon ökad försäljning eftersom rankingen sker på olika sätt. Att underhålla sin hemsida är också mycket viktigt för att bibehålla en god sökoptimering och detta kräver en hel del löpande arbete.

Hög kvalitet på hemsidan ranka högre
Generellt kan sägas att en komplett hemsida med hög kvalitet oftast rankas högre än en sida som inte är optimerad. Att optimera och hålla en sida i gott skick kräver också att olika kompetenser arbetar tillsammans mot samma mål. Det kan vara designers, kodare och personer med kunskap inom marknadsföring.

En del av marknadsföringen
Arbetet med sökoptimering är alltså generellt ett sätt att synas, detta betyder att man bör se sökmotoroptimering av sin sida som en del av marknadsföringen. Så det betyder att man ibland kan ta del av andra former av annonser för att stärka sin sidas plats på sökrankingen.

Optimera synligheten i sökmotorer

Ju högre en webbplats rankas i det organiska resultat av en sökning, desto större är chansen att du får klicket och beösket till din webbplats.

Optimera organisk sökfrekvens

SEO handlar också om att göra sökresultatet relevant för användarens sökfråga så att fler personer klickar på resultatet när det visas i sökningen. I denna process optimeras utdrag av text- och metadata för att säkerställa att ditt informationsutdrag är tilltalande i samband med sökfrågan för att få en hög CTR (klickfrekvens) från sökresultaten.

Fördelarna med SEO

Sökmotoroptimering är en viktig del av online-marknadsföringen eftersom internet sökningar är det främsta sättet som internetanvändare använder för att navigerar på webben. År 2016 genomfördes över 2,5 biljoner sökningar över hela världen från sökmotorer som Google, Bing, Yahoo, Baidu och Yandex. För de flesta webbplatser står trafiken som kommer från sökmotorer (känd som “naturlig” eller “organisk” trafik) för en stor del av den totala trafiken till din hemsida.

Sökning på sökmotor

Sökresultat presenteras på en lista från din valda sökmotor, och ju högre upp på den lista en webbplats kan komma desto mer trafik kommer webbplatsen att få. Till exempel, för en sökfråga, kommer resultatet för sökfråga nummer ett att få 40-60% av den totala trafiken för den frågan, varvid nummer två och tre mottar betydligt mindre trafik. Endast 2-3% av användarna klickar bortom den första sidan av sökresultaten.

På grund av detta kommer många företag och webbplatsägare att försöka komma så högt som möjligt på sökresultaten så att deras webbplats visas högre på sökresultatsidan (SERP) än deras konkurrenter. Det är här SEO kommer in.

Hur sökmotoroptimering fungerar

Sökmotorer som Google använder en algoritm eller uppsättning regler för att bestämma vilka sidor som ska visas för en viss fråga. Dessa algoritmer har utvecklats till att vara extremt komplexa, och ta hänsyn till hundratals eller till och med tusentals faktorer för att bestämma deras SERPs rangordning.

Det finns emellertid tre kärnvärden som sökmotorer utvärderar för att bestämma kvaliteten på en webbplats och hur den ska rangordnas:     

Länkar – Länkar från andra webbplatser spelar en nyckelroll för att bestämma rankningen av en webbplats i Google och andra sökmotorer. Anledningen är att en länk kan ses som en kvalitetsröstning från andra webbplatser, eftersom webbplatsägare sannolikt inte kommer att länka till andra webbplatser som är av dålig kvalitet. Webbplatser som förvärvar länkar från många andra webbplatser får auktoritet i sökmotorns ögon, särskilt om de webbplatser som länkar till dem själva är auktoritativa.     

Innehåll – Förutom att titta på länkar analyserar sökmotorer också innehållet på en webbsida för att avgöra om det skulle vara relevant för en viss sökfråga. En stor del av SEO är att skapa innehåll som riktar sig mot sökord som sökmotorernas användare söker efter.     

Sidstruktur – Den tredje kärnkomponenten i SEO är sidstrukturen. Eftersom webbsidor är skrivna i HTML kan struktureren för HTML-koden  påverka sökmotors förmåga att utvärdera en sida. Inkludera relevanta sökord i rubriken, webbadressen och sidhuvudet och se till att en webbplats genomsökas är åtgärder som webbplatsägare kan vidta för att förbättra SEO på deras webbplats.

Från klick till konverteringar

Optimering av sökmotoroptimering kan ha potential att dramatiskt öka den trafik som en webbplats får, men all den trafiken kan inte hjälpa ett företag att växa om man inte kan konvertera besökarna till betalande kunder. Här kommer omvandlingsfrekvensoptimering (CRO) in.

Wikipedia information om Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering Sökmotoroptimering, från engelskans search engine optimization, förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att på ett organiskt sätt, i kontrast till betald marknadsföring på sökmotorer, synas så högt upp som möjligt på önskade sökord bland sökresultaten i sökmotorer så som Google, Bing eller Yahoo. Eftersom rangordningen av webbsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att till webbplatsägarens fördel optimera den bedömning av en webbsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till. Personer som arbetar med att hjälpa företag med sökmotoroptimering kan kallas SEO-konsulter.