Sökordsanalys är sökmotoroptimeringens mest primära del.

Sökordsanalys är sökmotoroptimeringens mest primära del.

Hur optimerar man webbplatsen för vissa sökord?

Ett företag gör klokt i att använda sig av sökordsanalys för att öka den digitala synligheten och kunna hävda sig gentemot konkurrenter.

Man vill optimera webbplatsen för vissa sökord. Det handlar om att nå så högt upp som möjligt på sökresultatsidan. När man gör sökordsanalys och vill lägga upp en strategi för sökord, finns det en mängd olika faktorer att ta hänsyn till. Vi kommer nedan analysera ditt företag och undersöka dess målgrupp och konkurrenter.

Vad gör ditt företag unikt?

Allra först och viktigast av allt är att ta reda på vad som kan vara speciellt och utmärkande för just ditt företaget. Man behöver ha en klar bild över företagets uppgift/roll och i detalj beskriva vad det har att erbjuda. Detta ligger sedan till grund för vilka sökord man ska satsa på. Det gäller att sätta fingret på något som gör att företaget sticker ut. Företaget måste ha något unikt eller vara bäst på något för att hamna högt upp på rankinglistan. Om ditt företag håller samma eller lägre nivå jämfört med konkurrenterna, hur ska folk då hitta dig? Vill man att företaget skall synas och hamna på en bra placering i Google och andra sökmotorer behöver man vara bästa sökresultatet. För att uppnå detta arbetar man med SEO (Search Engine Optimization) som kan översättas med sökmotoroptimering.

Ta reda på lämpliga sökord!

Det är absolut mödan värt att utreda vilka sökord som kan vara de mest funktionella och relevanta för just ditt företag. Se på ditt företag som helhet och fundera på följande:

· Vad har företaget att erbjuda?
· Vad är företagets åtagande?
· Vilka är företagets huvudsakliga värden och styrkor?
· Har företaget något särdrag?
· Ligger företaget i framkant på något område?

Försök urskilja en rad saker eller områden runt vilka du kan sätta upp en sökordsstrategi. Ditt företag behöver inte nödvändigtvis vara bättre på allt jämfört med konkurrenterna. Speciellt för mindre företag gäller det att hitta något mervärde i sin verksamhet som det större företaget inte tänkt på eller valt att framhäva eller göra. Försök komma på så många saker som möjligt!

Vilken är målgruppen?

Nu är det dags att titta närmare på din målgrupp. För att dina potentiella kunder ska ha en chans att hitta dig behöver din digitala synlighet optimeras. För detta ändamål använder man sig av sökmotoroptimering. Vilka ord kan dina kunder tänkas använda för att finna den information de söker?

Därför är det av vikt att ta välja de mest ändamålsenliga sökorden eller sökfraserna. Man bör alltid välja sina sökord ur målgruppens perspektiv. Var observant på att varje företag eller organisation har sitt eget interna ordförråd som ofta inte stämmer överens med språkbruket hos sina kunder eller omgivning.

Vi kan titta på ett exempel: Om företaget Clean AB arbetar med miljöförbättringar och även kallar det så internt, så kan sökordet miljöförbättring vid närmare analys av trafikdata ända visa sig vara dumt eftersom folk som vill hitta företaget mycket oftare letar på sökordet sanering i stället. Då blir det mer optimalt att satsa på sanering som sökord!
Man kan ta reda på vilka ord och fraser som är mest vanliga och brukliga genom att gå in på Google Trends.

Vilka är dina konkurrenter?

Vid utarbetande av strategi inför lämplig sökordsanalys är det nödvändigt att veta vilka dina konkurrenter är. Det förekommer dessvärre alltför ofta att webbsidor optimeras för termer eller sökord som har noll förutsättning att få en bra placering. Man måste noggrant ta reda på och granska vilka konkurrenterna är!
Man kan självklart göra en traditionell stor utredning över sina konkurrenter och på så vis få fram värdefull information. Det finns dock ett enkelt tillvägagångssätt om man vill få en uppfattning om hur ens företag står sig i tävlingen vad gäller sökmotoroptimering. Gå bara in på Googles sökresultat och fyll i några relevanta söktermer för att se vilka tre företag som först dyker upp och hur ditt företags webbsida placerar sig i förhållande till dessa. Sedan är det relativt enkelt att undersöka vilka och hur stora dessa topprankade företag är och huruvida ditt företag skulle platsa i denna klass.
OBS! Man kan inte blint förlita sig på sökresultaten eftersom Google anpassar dem till din personliga sökhistorik, vilket innebär att din webbplats kommer högre upp för dig än för andra som gör samma sökning. Du kan komma runt detta genom att söka i inkognito läge, fastän det även i detta fall fortfarande finns en lokal sökkomponent. Ifall det här utgör ett problem för dig, kan du fundera på att använda en VPN (virtuellt privat nätverk) för att dölja/skydda din plats.

Utöka din strategi efterhand!

Stora sajter kan få bra rangordning baserat på de mest vanliga sökorden eller villkoren. Detsamma gäller för mindre webbplatser inom ett mycket specifikt område. Det är naturligtvis också lättare att hamna högt upp på listan om du skriver på ett språk som inte talas över hela världen.
För flertalet mindre webbplatser som använder engelska rekommenderas dock att börja med en stor uppsättning av ”långsvansade sökord” vilket är mycket korta sökfraser istället för enbart enstaka sökord; dessa har mindre trafik på nätet men är i gengäld lättare att få bra rangordning på. Därefter kan man stegvis arbeta sig allt högre upp i rankingen. När ditt företag vunnit ett primärt erkännande på nätet vad gäller sökmotoroptimering, kan du fortsätta optimera för mer generella sökord och på så sätt klättra ännu högre.

Sökordsanalys & hur du hittar relevant trafik till ditt företag

Synonymer till analys

  1. noggrann undersökning, undersökning, utredning, utredande, utvärdering
  2. upplösning, sönderdelning, bestämning av beståndsdelar

Wikipedia information om Analys

Analys En analys (av grekiska: ἀνάλυσις, analysis, upplösning) är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes. Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller:Historisk inriktning - biografisk - psykoanalytisk - ideologikritiskEstetisk inriktning - nykritiken - dekonstruktion - intertextualitetKomparativ (jämförande) inriktning Inom kemin antingen kvalitativ analys, identifiering av grundämnen och förening i materialet, eller kvantitativ analys, bestämning av mängd, se analytisk kemi.Inom medicin bestämning av koncentration eller innehåll av ämne i kroppsvätska eller vävnad.Inom matematik benämning på flera olika grenar som rör matematisk analys, exempelvis differential- och integralkalkyl.Inom psykologi samma som psykoanalys.Inom filosofi vissa traditioner av filosofisk undersökning exempelvis inom analytisk filosofi benämning på begreppsanalys.Inom musik, undersökning av musikverk.