Vad gör egentligen en webbdesigner? - Expediten

Vad gör egentligen en webbdesigner? - Webbyrå Expediten

Vad en webbdesigner gör

  • Visuell design och layout: Webbdesigners använder ofta wireframes och webbplatskartor och beställer och arrangerar webbplatsinnehåll för att optimera både visuell kommunikation, hierarki och estetiska känsligheter.
  • Mobil och responsiv design: Webbdesigners designar också utseendet på mobil- och surfplattaversioner av webbsidor.
  • Statiska mockup-filer: Webbdesigners skapar bildfiler som representerar webbsidans slutliga utseende.
  • Exporterbara designtillgångar: Webbdesigners lägger mockup-filer i lager så att varje sidelement enkelt kan separeras och exporteras för utvecklare att implementera bit för bit på en fungerande webbsida.
  • Fotoredigering: Webbdesigners måste vanligtvis kunna redigera mediatillgångar som visas på sidan.
  • Formatering: Webbdesigners använder ofta vissa formateringsspråk (särskilt HTML och CSS) för att implementera och testa sin design i webbläsare.

Testar: livet som webbdesigner

Wikipedia information om Webbdesign

Webbdesign Webbdesign avser hantverket att ge en webbplats en grundläggande grafisk design som oftast styrs av märkspråk. Till det hör att bestämma storlekar på och placering av ytor, typografi, färgskalor, manér eller stil för bilder, ikoner, logotyper och andra grafiska element.

webbdesigner är sammansatt av:

  • webb och designer