Hur definierar man en WordPress-utvecklare?

Hur definierar man en WordPress-utvecklare?

WordPress Utvecklare

Innan vi börjar med definitionen, låt oss först lägga ut några fakta om WordPress:

“WordPress är ett gratis open source blogg verktyg och ett content management system (CMS) baserat på PHP och MySQL … WordPress används av mer än 23,3% av de 10 miljoner webbplatserna från och med januari 2015. WordPress är den mest populära blogg system som används på webben, på mer än 60 miljoner webbplatser … “(Wikipedia)

Vad vi lär oss av detta är att många kan använda WordPress, utan att vara PHP-experter, och eftersom det är en öppen källkod, kan alla med några grundläggande internetkunskaper använda WordPress för att bygga webbplatser. Men det kvalificerar en inte som WordPress-utvecklare.

 

Vad är då en WordPress utvecklare?

WordPress utveckare är ett yrke som bygger på PHP-programmering. Man måste dessutom ha en djup förståelse för WP-kärnans funktioner, Kunna skriva  HTML,  CSS, JavaScript, SQL,

Rådgivning / Offert

Skicka förfrågan till flera webbyråer samtidigt.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Installera WordPress som en professionell utvecklare

Synonymer till utveckla

  1. förbättra, få att växa, förkovra, öka, stärka; framställa, skapa, bilda, dana; förklara, utreda, analysera, klargöra
  2. ge ifrån sig, prestera, åstadkomma, ådagalägga, visa

Wikipedia information om Front-end_och_back-end

Front-end och back-end Front-end och back-end är begrepp som används inom informationsteknik för att beteckna den bearbetning som sker av eller nära användaren (användargränssnittsorienterad bearbetning – front-end) och själva basbearbetningen (ofta på servernivå – back-end). I modern datateknik associeras ofta front-end med webbaserade mjukvarumoduler baserade på HTML, CSS och JavaScript, där utvecklarna av dessa delar kallas webbutvecklare eller webbdesigners. Sättet att bygga upp datorsystem enligt front-end och back-end kallas också two-tier architecture.