Hur definierar man en WordPress-utvecklare?

Hur definierar man en WordPress-utvecklare?

WordPress Utvecklare

Innan vi börjar med definitionen, låt oss först lägga ut några fakta om WordPress:

“WordPress är ett gratis open source blogg verktyg och ett content management system (CMS) baserat på PHP och MySQL … WordPress används av mer än 23,3% av de 10 miljoner webbplatserna från och med januari 2015. WordPress är den mest populära blogg system som används på webben, på mer än 60 miljoner webbplatser … “(Wikipedia)

Vad vi lär oss av detta är att många kan använda WordPress, utan att vara PHP-experter, och eftersom det är en öppen källkod, kan alla med några grundläggande internetkunskaper använda WordPress för att bygga webbplatser. Men det kvalificerar en inte som WordPress-utvecklare.

 

Vad är då en WordPress utvecklare?

WordPress utveckare är ett yrke som bygger på PHP-programmering. Man måste dessutom ha en djup förståelse för WP-kärnans funktioner, Kunna skriva HTML, CSS, JavaScript, SQL,

Installera WordPress som en professionell utvecklare

Synonymer till utveckla

  1. förbättra, få att växa, förkovra, öka, stärka; framställa, skapa, bilda, dana; förklara, utreda, analysera, klargöra
  2. ge ifrån sig, prestera, åstadkomma, ådagalägga, visa

RSS Exempel på annons för WordPress-utvecklare

  • Feed does not exists 17 november, 2019
    Feed does not exists. It was deleted a long time ago. Or never existed at all.
    FetchRSS