Så fungerar ankartexter- Expediten

Ankartext sökoptimering

Ankartext kallas också länktext och är den klickbara text som utgör en hyperlänk. Detta är en viktig pusselbit när man arbetar med sökmotoroptimering (SEO) och länkbygge. Vanligtvis är ankartexten blå och understruken eftersom den utgör standard på nätet, dock går det att ändra färg och understrykning med hjälp av HTML-kod. Sökorden i ankartext är en av de många signaler som sökmotorer använder för att bestämma ämnet för/hos en webbsida.

Ankartexten kan också benämnas länketiketten eller länktiteln. Man får noggrant välja de ord som ankartexten ska bestå av eftersom detta kan avgöra vilken rangordning sidan kommer att få via sökmotorer som Google, Yahoo och Bing. Det förekommer ofta länkar utan ankartext på nätet som går under namnet nakna webbadresser eller URL. Olika webbläsare visar ankartext på olika sätt och rätt tillämpning av ankartext kan bidra till att den länkade sidan rangordnar/klassificerar sig för dessa sökord i sökmotorer.

Wikipedia information om Anchor_text

Anchor text The anchor text, link label or link text is the visible, clickable text in an HTML hyperlink. The term "anchor" was used in older versions of the HTML specification for what is currently referred to as the a element, or <a>. The HTML specification does not have a specific term for anchor text, but refers to it as "text that the a element wraps around". In XML terms (since HTML is XML), the anchor text is the content of the element, provided that the content is text.Usually, web search engines analyze anchor text from hyperlinks on web pages. The words contained in the anchor text can determine the ranking that the page will receive by search engines. Other services apply the basic principles of anchor text analysis as well. For instance, academic search engines may use citation context to classify academic articles, and anchor text from documents linked in mind maps may be used too.