IT-rekrytering | IT-rekryteringsföretag - Expediten

IT-rekrytering IT-rekryteringsföretag - Sökmotoroptimeringen.se

Beroende på vilket rekryteringsbehov du har finns olika metoder att ta till för att bäst kunna lösa dina behov.

Expediten och våra partners

Expediten bedriver nära samarbete med ett nätverk av IT-företag i hela Sverige. Detta gör att vi har tillgång till en mycket bred bas av kompetent personal inom de flesta områden. Vi representerar på detta sätt runt 200 erfarna konsulter och kan alltså åta oss såväl omfattande projekt och helhetslösningar som mindre åtaganden för en kund. Den breda basen av konsulter gör även att vi lätt hittar expertkompetens och just den nyckelperson som du som kund behöver.

Rådgivning / Offert

Skicka förfrågan när du behöver hjälp med IT rekrytering.

IT-rekryteringsföretag
  • IT-Rekrytering, Konsulter, rekrytering och jobb inom IT

  Academic Work

  • IT-Rekrytering, Konsulter, rekrytering och jobb inom IT

  ANTS Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB

  • IT-Rekrytering, Konsulter, rekrytering och jobb inom IT

  Boxhill AB

  • IT-Rekrytering, Konsulter, rekrytering och jobb inom IT

  Experis

  • IT-Rekrytering, Konsulter, rekrytering och jobb inom IT

  HCM Partner

Vi tar hand om din rekrytering

Wikipedia information om Rekrytering

Rekrytering Rekrytering är processen att söka, attrahera och kontraktera mänskliga resurser till att utföra någon form av arbete eller uppgift. Det finns en uppsättning rekryteringsprocesser, som omfattar rekryteringsplanering, strategiutveckling, sökning, screening, utvärdering och kontroll. Rekrytering är egentligen en gammal militär term som betyder att förse med nytt manskap (rekryter) som ersättning eller till förstärkning av truppstyrkan.. Traditionellt har en organisations personalfunktion haft en stor roll i rekryteringsarbetet, men detta har till del förändrats då allt större delen av de administrativa momenten i processen hanteras elektroniskt. Som exempel kan nämnas webbtjänster för annonsering och CV-hantering. Vidare används ofta personalsystem internt hos företag och organisationer för att hantera kandidater på ett systematiskt vis.

Synonymer till rekrytering

 • värvning, antagning, anställning, bemanning