Struktur - Expediten

Wikipedia information om Wikipedia:Strukturering

Wikipedia:Strukturering Med strukturering eller att bygga ett nät avses på svenskspråkiga Wikipedia länkning av artikelsidorna till varandra och gentemot externa webbplatser. Wikipedias struktur där artiklarna utgör noder i ett hypertext-system placerar in informationen i ett länknät, gör relaterad information snabb att hitta och utgör en viktig del av Wikipedias unika fördelar jämfört med traditionella encyklopedier. De flesta länkar kopplar samman artiklar med andra artiklar på Wikipedia, men vissa länkar går även till externa webbplatser. I praktiken går det att placera in artiklar i länk-nätet på flera olika sätt: Relationer mellan sidor inom svenskspråkiga Wikipedia hanteras huvudsakligen genom: Wikilänkar (den vanligaste formen av "vanliga" länkade ord) Listor (artiklar som startar med "Lista över ...") Kategorier (kategoriserar artiklar under en ämnesgrupp) Navigationsmallar (mallar för att underlätta navigeringen mellan sidor inom en grupp eller serie) Faktamallar Portaler (en form av introduktionssidor för ett visst ämne)Relationer mellan artiklar webbsidor utanför svenska Wikipedia hanteras genom: Interwikilänkar (till andra språkversioner av och systerprojekt till Wikipedia) Externa länkar (till sidor helt utanför Wikipedia-projektet)