Vad är PPC? - Expediten

Vad betyder PPC

Ett välbeprövat och effektivt annonsverktyg

Pay per click (PPC) är ett välbeprövat och effektivt annonsverktyg. Med PPC kan man köpa besökare till din hemsida med fördelen att besökarna dessutom är intresserade av dina tjänster.

Detta sker genom att sökmotorer, så som Google, visar Er annons när en kundknappar in de sökord som stämmer överens med vad Ni har att erbjuda. Dessa textannonser kallas för Sponsrade länkar.

Arbete medd PPC ligger i att optimera annonseringen och därigenom tillhandahålla relevanta och kostnadseffektiva sidobesök. Att lansera annonskampanjen är dock bara halva arbetet; det är lika viktigt att regelbundet analyserar och ändrar länkarna utefter vilka resultat som uppnås.

Sökmotorerna använder olika system för att hantera PPC-annonser. Google använder Google Ads och konkurrenter som Yahoo! drar nytta av Microsoft adCenter. Deras utformning är dock snarlik.

Systemet fungerar som sådant att man skapar en säljande annons, komplett med rubrik och text. Därefter beslutar man hur mycket varje klick – eller besök – får kosta. Om kostnaden är hög kommer placeringen på Google även att vara hög. Detta är en av två faktorer som avgör hur pass optimal placering annonsen får – den andra är ”Quality Score”.

Quality Score

Quality Score baseras på hur relevant annonsen och dess sökord är i förhållande till personen som googlar. Om Google anser att din annons är passande kommer den vara mer synlig för kunden, vilket gör det ytterst viktigt att sökorden optimeras. En väloptimerad annons kommer ha högre Quality Score och därmed ligga högre upp hos sökmotorerna.

PPC-kostnaden och Quality Score avgör tillsammans placeringen. Om Quality Score är hög kommer därför PPC-kostnaden kunna vara lägre. Exempelvis kan ett företag med väldigt hög Quality Score betala 5kr medan en konkurrent betalar 50kr för samma placering.

Att få besök till sidan är självklart viktigt, men lika viktigt är det att besökaren stannar.och det kan du påverka med en landningssida. Med alla dessa verktyg kan försäljningen både optimeras och förstärkas.

Wikipedia information om Pay_per_click

Pay per click Pay per click (PPC), ”betala per klick”, är en metod för webbreklam som bygger på att man köper sökord för sin webbplats hos något av de företag som har sökmotornätverk och publicerar annonser kopplade till sökord på olika webbplatser. När användaren söker på ett specifikt sökord visas annonsköparens annons i anslutning till sökresultatet. Alla de stora söknätverken arbetar med auktionsmodeller där populärare sökord kostar mer att annonsera på än mindre populära. Tekniken för att mäta klick på flashannonser kallas ibland för Clicktag. I motsats till en enkel bild, där länkningen sköts av HTML-kod oberoende av bilden, innehåller en flashfil en inbakad webbadress dit den länkar. Det kan innebära problem i en del situationer, då man behöver den extra flexibilitet det ger att kunna ändra adressen dit annonsen länkar, oberoende av vilken fil som används. Den de facto-standard som de stora annonsnätverken (Google, Tradedoubler, med flera) använder är att ange webbadressen utanför flashfilen via en variabel. Namnet på variabeln är "clickTAG". (Notera de små respektive stora bokstäverna.)

SEO vs. PPC (Google AdWords) Which is Better?