Vad är ett domännamn? - Expediten

domän

Vad är ett domännamn?

Ett domännamn är din hemsidas namn. Ett domännamn är adressen där Internet-användare kan komma åt din webbplats. Ett domännamn används för att hitta och identifiera datorer på Internet.

Datorer använder IP-adresser, som är en serie av nummer. Men det är svårt för människor att komma ihåg strängar av siffror. På grund av detta utvecklades domännamn och användes för att identifiera enheter på Internet istället för att använda IP-adresser.

Ett domännamn kan vara en kombination av bokstäver och siffror, och det kan användas i kombination med de olika domännamnstilläggen, som t.ex. .com, .net och .se m.fl. Domännamnet måste registreras innan du kan använda det. Varje domännamn är unikt.

Två webbplatser kan inte ha samma domännamn. Om någon skriver in www.dinhemsida.se kommer den att gå till din webbplats och ingen annans.

Domains and the Domain Name System

Synonymer till domän

  1. kronogods, jordagods, större lantegendom; jordområde, skogsområde, egendom, mark, område; verksamhetsfält, fack, specialitet, genre, gebit, revir, fögderi; (data.) namngiven resurs på Internet, domännamn

Wikipedia information om Domän

Domän Domän kan avse: Domain (flera betydelser) Domän (biologi) – en term inom systematiken i biologi Domän (historiskt–ekonomiskt) – den jord kronan förfogade över i Sverige Domän – inom matematiken mängden av alla möjliga argument eller 'invärden' för en funktion, se definitionsmängd Domän (ringteori) – en ring som saknar nolldelare inom abstrakt algebra Domän (språk) – ett användningsområde av ett språk Domännamnssystemet – ett system för att förenkla adressering av datorer på IP-nätverk Domännamn – en alfanumerisk uppgift om enskilda enheters adress i ett datornätverk, exempelvis på Internet Domännamnsserver – inom IT en alternativ benämning på DNS-server Domänverket – ett tidigare statligt affärsdrivande verk i Sverige Proteindomän – inom molekylärbiologi en självständig del av ett protein Weissdomän – ett begrepp inom fasta tillståndets fysik