Vad Kostar en Hemsida - Expediten

Vad Kostar en Hemsida

Frågan många ställer om en hemsida

Vad kostar en hemsida? Du har säkert tänkt att du eller ditt företag behöver en hemsida men att det är för dyrt.

Det är en av de vanligaste frågan vi får om hemsidor.  Priset på en hemsida varierar beroende på hur avancerade och personliga lösningar du önskar och hur mycket du är villig att göra själv.

 

Priset på hemsidan påverkas bland annat av följande faktorer:

Funktioner
Tänk efter vilka funktioner du behöver på din hemsida. Lite olika hur webbyråer säljer funktioner. Det finns paketlösningar med många funktioner till en högre kostnad. Det finns också lösningar där få funktioner ingår och du får köpa till om de du behöver saknas. Fördelen är att du bara betalar för de funktioner du behöver. Exempel på funktioner är nyhetsfunktion, bloggverktyg och bildgalleri. Avancerade formulär är ett exempel på kundanpassad funktion.

Sidantal
Enkelt arbete att mata in text och bilder och få det att se bra ut. Kontroll av länkar och olika språkversioner. Många sidor ger mer arbete och påverkar priset. Här kan du påverka priset om du gör några sidor själv.

Layouten
Priset påverkar hemsidan om layouten utgår från mallar eller om den ska bli personlig och byggas upp. Det går att få en personlig anpassning även om man använder mallar och leverantören kan sälja mallarna fler gånger så du behöver inte betala allt själv.

En unik personlig layout tar längre tid och blir dyrare.

Hemsidans innehåll
Innehållet ska fånga besökaren att stanna kvar och inte klicka vidare till annan sida.

Texten och innehållet måste vara på ett språk som är lätt att förstå. Översättningar viktiga till de språk som besökarna har. Mycket av text och bild kan man lägga in själv annars kontaktar man en webbyrå för hjälp.

Att tänka på
Sökoptimerad hemsida rankas högre i sökmotorer och då får de fler besökare. Sökoptimering är ett manuellt jobb och kan man inte själv så anlitar man någon. Det kan vara värt att satsa på att göra en sökoptimering.

  • Fler språkversioner innebär mer arbete vid skapandet av sidan och är avsevärt mer tidskrävande vid uppdateringar.
  • Viktigt anpassa sidan för mobil och surfplatta. Du kan få betala extra för det hos en del webbyråer. Kan vara billigare köpa en ny hemsida än anpassa en gammal till mobil och surfplatta.

En halv miljon för Sävsjö kommuns nya webbsida

Läs artikeln här

Wikipedia information om Kostnad

Kostnad Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är pengar. Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomi, redovisning, praktisk filosofi, biologi och i vardagligt tal. I nationalekonomi och filosofi bland utilitarister, används ordet analogt med negativ nytta eller det som ges upp för att få något annat. Alternativkostnad eller ekonomisk kostnad definieras som värdet av det bästa alternativ som inte valdes för att erhålla det man har idag. Alltså det som kunde ha uppnåtts om resurserna lagts på det näst bästa alternativet. Det representerar en förbrukad möjlighet. Ytterligare kostnadsbegrepp är privata kostnader som bara omfattar de kostnader som drabbar en enskild individ eller aktör. Sociala kostnader inkluderar även samtliga kostnader som åsamkas det övriga samhället. Skillnaden mellan sociala och privata kostnader utgörs av externa kostnader. Inom redovisning och företagsekonomi definieras kostnad som en periodiserad utgift. Kostnader uppkommer vid förbrukning av resurser, till skillnad från utgifter som uppkommer vid anskaffningstillfället och utbetalningar som uppkommer vid betalningen. För till exempel en maskin bokförs kostnaden som avskrivningar (värdeminskning) under flera år, medan utgiften uppkommer när maskinen köps in och utbetalningen när leverantören betalades. Kostnaden blir totalt densamma som utgiften när alla avskrivningar är gjorda. Det bokförda värdet är då noll. I psykologi talar man om psykologisk kostnad, en delkostnad som handlar om stress eller förlust av livskvalitet. Inom biologi använder man begreppet biologisk kostnad som ett mått på den ökade energimetabolism som krävs för att uppnå en viss funktion. I dagligt tal är begreppet kostnad inte helt entydigt definierat och ordet används ofta som synonymt med utgift. Begreppet används sällan för annat än att beskriva hur mycket som betalats för att köpa en vara; "Hur mycket kostade stolen?". Det engelska språket har egentligen en bättre konstruktion; här skiljer man mellan expense och expenditure. Ett annat engelskt begrepp som är användbart för att förstå kostnad är disutility; ungefär negativ nytta.

Synonymer till kosta

  1. ha som pris, betinga ett pris av, gå på, medföra utgifter, vålla, sluka; medföra, fordra