Hur man kan förbättra webbplatsnavigeringen - Expediten

Navigering

Bra webbplatsnavigering

Med en bra webbplatsnavigering är det enklare för dina besökare att hitta det de söker och det gör det även enklare för sökmotorer att indexera hemsidan. Resultatet blir då en högre konvertering och att din hemsida blir mer synlig i sökmotorer.

Men hur gör du det?

Vad är webbplatsnavigation?

Webbplatsnavigering, även kallat intern länk arkitektur, är de länkar som kopplar samman de olika sidorna på din hemsida. Det huvudsakliga ändamålet med webbplatsnavigering är att hjälpa dina besökare att hitta till det de söker på din hemsida.

Din webbplatsnavigation används även av sökmotorer för att hitta och indexera nya sidor. Länkarna hjälper sökmotorn att förstå förhållandet mellan sidorna samt förstå innehållet och sammanhanget på destinationssidan.

Det du behöver komma ihåg när det gäller webbplatsnavigering är att användaren alltid kommer först. Börja alltid med att göra en webbplatsnavigering som är lätt att navigera och gör användaren nöjd. Därefter kan du börja optimera den för sökmotorer, men utan att förstöra användarupplevelsen.

Webbplatsnavigering & innehållshierarkier

Om du söker efter en viss sida i en bok så kan du enkelt hitta den genom att läsa i innehållsförteckningen eller indexen. I en mataffär är gångarna märkta med olika kategorier och subkategorier av matvaror. Båda dessa sätt hjälper dig navigera bland mycket innehåll på ett effektivt sätt.

För att göra det enklare att hitta innehåll använder man innehållshierarkier. Detta går ut på att man delar upp en stor mängd innehåll i ett fåtal breda kategorier och sedan delar upp innehållet i varje kategori i smalare grupperingar. Detta ger olika hierarkiska nivåer. Genom innehållshierarkier kan du organisera sidorna på din hemsida så att de är lätta att hitta för både användare och sökmotorer samt att få en bättre rang för generella sökord.

Använda JavaScript för webbplatsnavigation

Ibland används JavaScript för att skriva hemsidor och länkar, vilket kan vara ett problem då sökmotorer har svårt att hitta interna länkar som skapats i JavaScript.

Google har under de senaste åren blivit bättre på att läsa JavaScript, men trots det finns det oklarheter om resultaten är konsekventa eller inte. Samtidigt har andra sökmotorer inga möjligheter att läsa JavaScript. Detta innebär att om du har en intern länk skriven i JavaScript så kan den, när sökmotorerna analyserar ditt innehåll, var helt osynlig.

Det finns därför två läger gällande att använda JavaScript där ena sida anser att man helt bör undvika att använda JavaScript medan andra sidan hävdar att JavaScript är väsentligt för användarupplevelsen.

Länkar som visar och döljer innehåll på sidan

Det går att dölja och visa visst innehåll på en sida utan att ändra vilken sida du är på genom att använda JavaScript. När du använder detta så betyder det att allt innehåll redan har lästs in på sidan.

Även om en viss del av innehållet är dolt så kan sökmotorn fortfarande analysera den. Detta fungerar dock bara om det är en liten mängd innehåll som är dolt. Om hela sidan ändras medan webbadressen fortfarande är densamma så kan det bli problematiskt. Detta på grund av att det är svårt för sökmotorn att få fram vad det är sidan handlar om ifall det finns mycket dolt innehåll som sträcker sig över flera ämnen. Det är bättre att olika ämnen har egna sidor på webbplatsen.

Sökmotorvänliga navigationsmenyer

Wikipedia information om Navigation

Navigation Navigation eller navigering – av latinets navis, ”skepp” – är konsten att navigera, det vill säga vid framförandet av en farkost kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt.