Frågor & Svar databas om Sökmotoroptimering.

Frågor & Svar databas om Sökmotoroptimering.

Frågor & Svar Sökmotoroptimering

Vi bygger en Frågor & Svar databas om Sökmotoroptimering.

Har ni ofta återkommande frågor från era kunder? Samla frågorna i en databas och besvara dem. Det kommer höja intresset för er hemsida.

Frågor & Svar plugin vi rekommenderar

Wikipedia information om FAQ

FAQ FAQ (eller Frequently Asked Questions) är en samling ofta ställda frågor och deras svar. Några svenskspråkiga webbplatser har valt att använda benämningen spoff som är en akronym av ”svar på ofta förekommande frågor”. En annan, och mycket vanligare, försvenskad variant av uttrycket är "Frågor och svar", att frågorna sedan är ofta förekommande är vanligtvis underförstått. FAQ är en akronym och kan uttalas "fak," "faks," "facts," eller "F.A.Q.". Termen kan användas till en eller flera svar på ofta förekommande frågor. Fenomenet FAQ uppstod på Usenet för att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen i diskussionsgrupperna.FAQ är även namnet på en bok skriven av komikern Magnus Betnér.

Synonymer till fråga

  1. spörsmål, förfrågan, begäran om svar
  2. ärende, problem, angelägenhet, sak, ämne, frågeställning, uppgift, fall, punkt; i fråga om beträffande, angående; det kommer inte på fråga det får inte ske
  3. tvivel, ovisshet