IT-Tjänster och lösningar för företag - Expediten

Vi erbjuder …

Smarta tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och kontor. Vårt mål är att förenkla vardagen för ditt företag. Vi hjälper dig att spara värdefull tid så du istället kan fokusera på din kärnverksamhet, nå dina mål och utveckla din affär framgångsrikt.

Rådgivning / Offert

Skicka förfrågan när du är i behov av IT-Tjänster till ditt företag.

IT-Högskolan Göteborg - Vägen Till Jobb!

Wikipedia information om Informationsteknik

Informationsteknik Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT-utbildning på högskolenivå, oftast till systemvetare, civilingenjör eller högskoleingenjör, är numera ett vanligt inslag på högskolor och universitet. Begreppet etablerades i branschen åren 1992–1994 som en reaktion på nya möjligheter att hantera kommunikation, bilder och ljud med dator. Ett äldre svenskt uttryck för IT är automatisk databehandling (ADB).

Synonymer till it

  • informationsteknik, IT, datateknik och telekommunikation, data och telekom, informationsteknologi