Vad kännetecknar en bra sökmotorkonsult 2023? - Expediten

Vad kännetecknar en bra sökmotorkonsult %%currentyear%%? - Sökmotoroptimeringen.se

6 saker som kännetecknar en bra sökmotorkonsult

Att anlita en SEO-konsult kan ha stora konsekvenser för både företagets rykte och ekonomi. En bra konsult kan förbättra en webbplats och öka den organiska trafiken till sajten medan en oseriös sökmotoroptimerare kan skada webbplatsens rykte och skicka den raka vägen till sökresultatets sista plats. Men vad kännetecknar en bra SEO-konsult?

Om du vill veta mer om vad en sökmotorkonsult gör och hur de arbetar kan du läsa om det hos SEO-byrån Topdog.

Har en helhetssyn på SEO

Det finns fyra viktiga aspekter av SEO: teknik, innehåll, länkar och användarupplevelse. Den tekniska aspekten innefattar bland annat kod, webbplatsstruktur och webbplatshastighet. Innehållsaspekten syftar till sajtens texter och annat innehåll som finns på sajten. Med länkar menas de länkar som pekar till sajten från andra webbplatser. Dessa länkar visar Google att sajten är intressant. Användarupplevelse innefattar de mekanismer som får besökare att stanna kvar länge på sajten. En bra sökmotorkonsult arbetar med alla fyra aspekter och kan ta fram en heltäckande SEO-strategi.

Är flexibel och lyhörd

Det finns inte en SEO-lösning som passar alla, därför bör sökmotorkonsulten kunna lyssna in och anpassa sina metoder till era förutsättningar. Ett mindre företag som vill locka kunder i sin närhet kräver en helt annan SEO-strategi än ett större företag med en global marknad. Om sökmotorkonsulten har erfarenhet av just er bransch är det ett plus men inte ett krav. Det viktigaste är att SEO-byrån kan formulera och visa hur de kommer att anpassa sina metoder till ert företag och den bransch ni verkar i.

Kan skapa insikt hos beslutsfattare

Sökmotoroptimering är komplicerat, vilket innebär att beslutsfattare måste involveras redan från start, särskilt då ett SEO-projekt ofta spänner över flera avdelningar. SEO-konsulten kan inte ensam fatta beslut om SEO för företagets räkning och måste därför kunna påverka beslutsfattare att fatta rätt beslut. Det är därför viktigt att konsulten är pedagogisk och en tydlig kommunikatör.

Är tydlig med vad hen behöver av er

För att genomföra ett framgångsrikt SEO-projekt krävs att ett nära samarbete mellan er och SEO-byrån. Erfarna sökmotoroptimeringskonsulter brukar ofta komma med listor på sådant som de behöver av er för att projektet ska bli så lyckat som möjligt. Det kan handla om detaljerad information om företagets målgrupper, nyckeltal, bransch och mål. Om en byrå behöver väldigt lite av er kommer ni förmodligen inte få en SEO-strategi som hjälper er att uppnå långsiktig framgång.

Är processorienterad

En SEO-konsult skapar förändring genom er, vilket innebär att konsulten måste kunna skapa processer som gör att ni kan leverera det utfall som både ni och konsulten vill ha. Det kan exempelvis handla om att skapa en process tillsammans med er teknikavdelning, som säkerställer att de tekniska förändringar som behöver göras faktiskt görs.

Sätter ert företag i fokus

En bra SEO-konsult är genuint intresserad av er verksamhet och har förmågan att se saker ur ert perspektiv. Att möta er där ni befinner er gör att alla involverade är med på noterna redan från början, vilket underlättar samarbetet och möjliggör framgång. Även om SEO-konsulten kan komma med vissa allmänna mål och tillvägagångssätt i åtanke, bör hen kunna bygga strategier och processer som grunda sig i ert sätt att arbeta och era SEO-mål.

Rådgivning / Offert

Skicka förfrågan när du vill anlita en Sökmotorkonsult.

Vilka egenskaper bör en SEO-konsult ha?

Wikipedia information om Konsult

Konsult En konsult är en yrkesutövare som arbetar som specialist inom ett visst område, ofta inom till exempel teknik och ekonomi. En konsult inom juridik kan vara advokat, men behöver inte vara det. Att vara konsult är inte ett yrke, utan en alternativ anställningsform, likt bemanning, då konsulten vanligtvis arbetar på uppdragsbasis hos kunder. Det finns dock fler exempel på anställningsformer för konsulter, exempelvis som internkonsult, i vilket fall konsulten har sin arbetsgivare som kund.

Synonymer till konsult

  • rådgivande fackman, rådgivare, fackman, specialist, expert, konsulent