Vad är negativ SEO? - Expediten

Vad är negativ SEO?

Negative SEO

Dagens sökfråga – Negativ SEO, förr och nu.

Synonymer till negativ

  • omvänd, konträr, upphävande, minus‑, nekande; resultatlös
  • destruktiv, ofördelaktig, dålig, ogynnsam
  • kritisk, avvisande, avog, nejsägande, fientlig, omedgörlig, neggo, missnöjd