Vad är en Canonical URL? - Expediten

Canonical url Kanonisk länk

Canonical url Kanonisk länk

En kanonisk länk är ett verktyg som används för att specificera en hemsidas källadress av en sida. Detta har en stor betydelse vid byggandet av en hemsida då detta kan hjälpa din hemsida att lättare synas på listan av sökresultat. Tjänster som Google ogillar om det finns många liknande sidor som har olika namn. Detta kan ske om olika verktyg används för att skapa en hemsida. Sidan kan då få många olika namn vilket innebär en otydlighet gällande innehållet. Detta kan leda till att sidan får en lägre sökranking. Syftet med kanoniska länkar är att ena och samla alla dessa olika sidor under ett namn vilket betyder att alla länkar som kopplas till sidan leder till samma ställe, samma sida.

Sökmotorerna är uppbyggda så att hemsidor som är unika får en högre sökningsranking. Hemsidor med liknande material får generellt en längre sökranking. Det är därför viktigt att se till att det finns så få kopior av en hemsida som möjligt. Du får också mer kontroll över sidan då den är unik eftersom antalet liknade sidor blir färre att hålla reda på.

Så hur gör du detta?

Exempel; Du vill döpa din hemsida www.sökmotoroptimeringen.se och med en kanonisk länk placeras den i huvudet av HTML-koden med en länk-tag. Den skrivs enligt <link rel=”canonical” href=”https://www.sökmotoroptimeringen.se”/>. Detta gör man för alla sidor man vill gör kanonisk.

Att skapa en kanonisk länk till alla sidor du vill ska hamna högt i en sökranking är klokt. Det blir också tydligare för Google och andra sökmotorer att det inte finns flera kopior av de avsedda sidorna. En kanonisk länk kan också användas om det finns en risk att någon annan skapat en liknande hemsida som din.

SEO Best Practices for Canonical URLS + the Rel=Canonical Tag - Whiteboard Friday

Wikipedia information om Canonical_link_element

Canonical link element A canonical link element is an HTML element that helps webmasters prevent duplicate content issues in search engine optimization by specifying the "canonical" or "preferred" version of a web page. It is described in RFC 6596, which went live in April 2012.