URL-omskrivning - Expediten

URLomskrivning innebär att man skriver om webbplats-adressen till en bättre variant. Det sker i regel automatiskt.

Man kan göra omskrivningen via htaccess, apache