Vad är PageRank? Och frågan Finns inte PageRank längre?

google pageRank

Hur fungerar PageRank?

PageRank (PR) är en beräkning, uppfunnen av Google grundaren Larry Page och Sergey Brin, som utvärderar kvaliteten och kvantiteten av länkar till en webbsida för att bestämma en relativ poäng av sidans betydelse och auktoritet i en skala från 0 till 10.

Finns inte PageRank längre?

Google visar inte längre PageRank-poängen för webbplatser. Den brukade visas överst i webbläsare direkt i Googles Verktygsfält, men inte längre. Och PR-data är inte längre tillgängliga för utvecklare via API. Även om det nu är dolt från offentlig visning, är PageRank fortfarande en viktig ingrediens i Googles hemliga rankingalgoritmer.

PageRank garanterar inte hög rankning

Eftersom Google vill återvända till ett resultat som är av hög kvalitet, relevant och pålitligt kan det returnera webbsidor med bättre PageRank-poäng högre upp i SERP, även om PageRank bara är en av många rankingfaktorer som beaktas. Eftersom PageRank bara är en faktor i Google-rankningsalgoritmen är det viktigt att komma ihåg att en hög PageRank inte garanterar höga rankningar – men det kan vara till hjälp.

Dagens sökfråga - Finns inte pagerank längre?