Vad är SEA? - Expediten

Vad menas med SEA

SEA eller Search Engine Advertising (sökmotorsannonsering på svenska)

I internetmarknadsföring är sökannonsering en metod att placera onlineannonser på webbsidor som visar resultat från sökmotorfrågor. Genom samma sökmotorannonseringstjänster kan annonser också placeras på webbsidor med annat publicerat innehåll. Sökannonser är inriktade på att matcha nyckel söktermer (kallade sökord) som skrivs in på sökmotorer.

Denna inriktningsförmåga har bidragit till att dessa annonser är attraktiva för sökannonsering. Konsumenterna använder ofta en sökmotor för att identifiera och jämföra inköpsalternativ omedelbart innan de fattar ett köpsbeslut. Möjligheten att presentera konsumenter med annonser skräddarsydda för sina omedelbara köpintressen uppmuntrar konsumenterna att klicka på sökannonser istället för obetalda sökresultat, som ofta är mindre relevanta.

För onlineanvändaren erbjuder sponsrade sökannonser mycket relevanta sökresultat som är baserade på konsumentens egna frågor och anses därför vara mindre påträngande än bannerannonser eller popup-reklam. Följaktligen har sponsrad sökannonsering blivit ett viktigt inslag för onlineanvändare och informationssökande upplevelser på webben. Sökannonsering är ett alternativ till SEO och SEM.

källa wikipedia.

De absolut populäraste att annonsera via är Google Adwords.