Brf hemsida till bostadsrättsförening - Expediten

Brf hemsida till bostadsrättsförening - Expediten

Hemsida till er bostadsrättsförening och samfällighetsförening

Att minska administration och förbättra kommunikation i bostadsrättsföreningar är vårt motto.
Vi bygger hemsidor för bostadsrättsföreningar som integreras med funktioner för enkel kommunikation med de boende samt att brf hemsidan ger ett representabelt intryck mot spekulanter.

Bostadsrättsföreningar har ofta önskan att visa upp en händelsekalender på startsidan som är tydlig med information för de boende.

Brf Bläckhornet gav oss uppdraget att flytta bostadsrättsföreningens hemsida från en gammal plattform men samtidigt behålla känslan i från den gamla brf hemsidan.

Försäljning bostadsrätt

Wikipedia information om Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening (ofta förkortad brf) är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge (borettslag), Danmark (andelsboligforening) och numera också i Finland (där bostadsaktiebolag är vanligare). De bostadsrättsföreningar i Sverige motsvaras i Finland av bostadsandelslaget (som är sällsynta). Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadsrättsförening som enbart äger småhus kan kallas småhusförening. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är alltså bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till en annan person, dock är man inte lagfaren ägare, utan försäljningen är snarare en överföring av andel och medlemskap, vilket föreningen har rätt att vägra. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte och väljer och är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsavgiften finansierar gemensamt fastighetsunderhåll och de lån bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit. I en oäkta bostadsrättsförening i Sverige härrör mindre än 60 % av de totala intäkterna från medlemmarna, beräknat enligt en särskild formel. Distinktionen är viktig av skattetekniska skäl för såväl föreningen som de individuella medlemmarna. En oäkta bostadsrättsförening anses ha ett alltför stort inslag av kommersiell fastighetsförvaltning för att den skall få åtnjuta de särskilda förmåner som äkta föreningar garanteras.

Vad betyder bostadsrätt?

  • den rätt till en lägenhet som är förknippad med medlemskapet i en bostadsrättsförening

Exempel på företag som gör hemsidor till Bostadsrättsföreningar:

 

Simplybrf.se
Brf hemsida till bostadsrättsförening, 30 dagar gratis hos …
Skaffa en professionellt designad Brf Hemsida med smarta funktioner. ✓ 1 års nöjdhetsgaranti ✓ Fri support och ✓ Allt ingår. Prova gratis i 30 dagar!


Brfhemsidan.se
Hemsida till er BRF – Hemsidor för bostadsrättsföreningar
BRFNET är störst i Sverige på hemsidor till bostadsrättsföreningar. Hemsidan är mobilanpassad, användarvänlig och sköts med en vanlig webbläsare. Prova hemsidan …


Brfplattform.se
Hemsida Bostadsrättsförening | Sveriges bästa hemsida / app …
BRFPlattform.se. Vi har byggt Sveriges enklaste, snabbaste hemsida till bostadsrättsförening och BRF. Av Styrelsen, för styrelsen.


Egrannar.se
Egrannar – Smart brf hemsida som gör det roligare att bo i …
Modern användarvänlig hemsida för er brf – underlättar styrelsens arbete. ✓ Gratis på riktigt ✓ Smarta verktyg ✓ Följer GDPR ✓ Hundratals nöjda brf:er!


Allabrf.se
BRF-hemsida till er förening – allabrf.se
Skaffa premium på allabrf.se och få en modern, mobilanpassad och automatiserad BRF-hemsida. Gratis. Helt utan förpliktelser.


Svenskbrf.se
Hemsida och intranät – SvenskBrf
SvenskBrf vill förenkla livet för styrelsemedlemmar och boende i bostadsrätts- och bostadsföreningar. Med en av marknadens bästa plattformar kan vi erbjuda alla …